Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Heeft u een vraag?

Schrijf de NVSCA

Zoek op de website

Link-pagina

Links


Specifiek
Bosk Werkgroep schisis www.bosk.nl
Laposa www.laposa.nl
VAGA (vlaamse patienten vereniging) www.vaga.be
Amerikaanse Schisis-site www.widesmiles.org
Door ouders www.geocities.com/ben_delbaere/vraag.html
www.schisis.startpagina.nl
www.groups.yahoo.com/group/schisis
Schisisteams
Schisisteam Erasmus MC-Sophia www.erasmusmc.nl
Schisisteam Friesland www.schisisteamfriesland.nl
Schisisteam VUmc Amsterdam www.vumc.nl/afdelingen/schisisteam
Schisisteam UZ Leuven www.uzleuven.be/schisisteam
Verenigingen
Vereniging samenwerkende ouder- en patiëntorganisaties
(erfelijke en/of aangeboren aandoeningen)
www.vsop.nl
Federatie van ouderverenigingen www.fvo.nl
Nederlandse vereniging voor Humane Genetica www.nvhg-nav.nl
Ned. Ver. Logopedie & Foniatrie www.nvlf.nl
Stichting eigen gezicht Psycho sociale ondersteuning www.eigengezicht.nl
Organisaties
NFU, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra www.nfu.nl
KNMG, Maatschappij voor geneeskunde www.knmg.nl
Nederlandse Maatschappij der tandheelkunde www.nmt.nl
Nederlandse Patienten Consumenten Federatie www.npcf.nl
Diversen
Het Digitale ziekenhuis www.ziekenhuis.nl
Erfelijkheid.nl www.erfelijkheid.nl
Eerste website schisis.nl www.schisis.nl/index2.html