Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
vlag NL - B

Heeft u een vraag?

Schrijf de NVSCA

Zoek op de website

Link-pagina

Teamlocator


De NVSCA kwaliteitsvisitatie
De NVSCA kwaliteitsvisitatie toetst de kwaliteit van schisisteams.
Dit betreft niet het niveau van de individuele professional, maar
  • het organisatieniveau van het schisisteam en
  • de kwaliteit van de geleverde zorg van het schisisteam als geheel.
De visitatiehandleiding voor de NVSCA kwaliteitsvisitatie is gebaseerd op bestaande Nederlandse richtlijnen voor schisiszorg.
Bij visitatie wordt gekeken of schisisteams voldoen aan de eisen en standaarden gesteld in deze Nederlandse richtlijnen.
Bekijk blanco kaart 
Visitatie-overzicht
teamvisitatie
Amsterdam 13-06-2022
Den Haag
Erasmus MC-Sophia Deelname visitatie geweigerd
Maastricht Planning tweede helft/najaar 2023
Nijmegen 17-11-22
Noord loc. Groningen 07-06-2019
Noord loc. Leeuwarden 07-06-2019
Tilburg geen accreditatie als gefuseerd team*
Twente geen accreditatie als gefuseerd team*
Utrecht geen accreditatie als gefuseerd team*
Zwolle 03-12-2019
 
* Utrecht | Tilburg | Twente is gevisiteerd als gefuseerd team met drie locaties. Er is geen accreditatie verleend omdat niet op alle locaties wordt voldaan aan de gestelde eisen. Tevens is er onvoldoende basis gebleken voor erkenning als gefuseerd team.