Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Over de NVSCA

Dit is de officiële website van de
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen.

De N.V.S.C.A. stelt zich ten doel het bevorderen van de behandeling van patiënten met schisis en aanverwante afwijkingen in teamverband binnen het Nederlandstalige gebied en het onderhouden van banden met zusterverenigingen in het buitenland.

Zij doet dit door: 

  • Het houden van wetenschappelijke vergaderingen
  • Het steunen en doen houden van congressen
  • Het gedetailleerd (anoniem) registreren van de patiënten met schisis en/of andere craniofaciale afwijkingen
    en het gebruiken van deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
  • Het opstellen van richtlijnen voor multidisciplinaire diagnostiek, behandeling en nazorg ten behoeve van patiënten met schisis en/of andere craniofaciale afwijkingen.
  • Andere wettige middelen die aan het doel bevordelijk kunnen zijn

De vereniging staat ingeschreven onder nummer 40123351 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem
laatste wijziging: 30-06-2017