Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur NVSCA per 19-11-2022

voorzitter  Prof. C.C. Breugem, kinderplastisch chirurg
secretaris  mevr. M.G. te Rijdt, Schisisconsulent
2e secretaris  mevr. Dr. M.E.L. Nienhuijs, MKA chirurg
penningmeester  mevr. Dr. J.W. Nolte, MKA-chirurg
lid  mevr. Dr. M.J.H van den Boogaard, klinisch geneticus
lid  mevr. MJ Hartendorp-Adema, Medisch maatschappelijk werk
lid  dhr. Dr. R.M. Schols, Plastisch Chirurg
adviserend lid t.a.v. registratie 
adviserend lid t.a.v. website  dhr. Drs. A.H. Trenning, plastisch chirurg, niet praktiserend
corresponderend lid Vlaamse leden 
secretariaat NVSCA  mevr. J.J.M. Snoek-de Best, secretaresse