Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur NVSCA per 16-11-2019

voorzitter  Dr. C.C. Breugem, kinderplastisch chirurg
secretaris  mevr. M.G. te Rijdt, Schisisconsulent
2e secretaris  mevr. Dr. M.E.L. Nienhuijs, MKA chirurg
penningmeester  mevr. Drs JW Nolte, MKA-chirurg
lid  mevr. Drs. H.H.W. de Gier, KNO-arts
lid  mevr. M. Beenakker, logopedist
adviserend lid t.a.v. registratie  mevr. Dr. Chr. Vermeij-Keers, embryoloog
adviserend lid t.a.v. website  dhr. Drs. A.H. Trenning, plastisch chirurg, niet praktiserend
corresponderend lid Vlaamse leden  mevr. Dr. N.A. Roche, plastisch chirurg
secretariaat NVSCA  mevr. Jos Snoek-de Best, secretaresse