Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Lip

Lipsluiting
Als de baby zich goed ontwikkelt en goed uitgroeit, kunnen de lip en neusbodem al vrij vroeg worden gesloten. Al snel na de geboorte zal bij veel schisisteams begonnen worden met 'tapen' op aanwijzing van de orthodontist. Dit 'tapen' zorgt ervoor dat de lip en onderliggende kaak beter opgelijnd worden om een goede lipcorrectie te kunnen uitvoeren. De lipsluiting gebeurt meestal vanaf de 3e maand als het uitsluitend een lipspleet of een lip- kaakspleet betreft. Het is echter ook mogelijk dat de kinderarts adviseert nog even te wachten met opereren in verband met de groei en de gezondheidstoestand van uw kind.

Bij een dubbelzijdige lipspleet vindt de sluiting soms in twee stappen plaats. Meestal wordt de kant met de grootste spleet het eerst geopereerd. De tweede ingreep aan de andere kant, wordt 6 tot 12 weken na de eerste operatie uitgevoerd.

  Millard ani
voor / na animatie

 

De operatie om de lip te sluiten duurt ongeveer een uur. Na afloop zijn aan de buitenkant zwarte hechtdraadjes te zien. Het kind heeft op de dag van de operatie een infuus in. De dag na de operatie kan de voeding meestal worden hervat. Voor deze operatie wordt het kind maximaal enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen. Soms kan de operatie in dag-opname plaatsvinden. Vlak na de operatie is het litteken nog rood en het operatiegebied gezwollen. Dat zal in de loop van een aantal maanden wegtrekken. Het resultaat van de lipsluiting is vaak goed. Soms kan later rond de spleet weefsel in groei achterblijven. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen hoe het eindresultaat er uit zal zien. Soms zijn op oudere leeftijd nog verbeteringen nodig. Men probeert uiteindelijk een resultaat te krijgen, dat zo min mogelijk opvalt.

 

Voorbeeld van voor en na de lipsluting

Voor de lipsluiting

Na de lipsluiting

lkvoor lkna

 

Verdere wetenswaardigheden:

Het gebit
In de buurt van een complete lipspleet kan de kleine zij-snijtand dubbel aangelegd zijn of juist afwezig zijn. In het geval een incomplete lipspleet zien we vaker een wat afwijkend gevormde tand (te smal of kruidnagelvormig). Aan afwijkingen van het melkgebit hoeft weinig gedaan te worden. Bij afwijkingen van het blijvend gebit wordt er in overleg met u en de orthodontist beslist wat het beste is. Ook in het geval van een incomplete spleet is de zij-snijtand vaker dubbel aangelegd.

De neus
Soms is de neus wat asymmetrisch. Dit kan niet altijd op jonge leeftijd aangepakt worden. De plastisch chirurg en/of KNO-arts van uw schisisteam kan u hier over informeren.