Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Lip, kaak

De behandeling van schisiskinderen gebeurt via een bepaald behandelschema. Dit kan per kind verschillen, duurt een groot aantal jaren en wordt vaak pas beëindigd als het kind volwassen is.

beh sch lk
Voorbeeld van een behandelschema. De actuele behandelschema's per behandeling vindt u onder 'Teams'.

De behandeling duurt zo lang, omdat uw kind al die jaren groeit, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Iedere behandeling moet op het juiste ogenblik in dat groeiproces plaatsvinden. Dat wil zeggen dat uw kind er op dát moment zowel lichamelijk als geestelijk aan toe moet zijn.

Tijdens het schisisspreekuur, waarbij alle specialisten aanwezig zijn, worden de verschillende stappen in het behandelschema met u besproken. Omdat ieder kind verschillend is en zich verschillend ontwikkelt kan ook het behandelschema per kind verschillen. Niet alle behandelingen die verderop op deze site worden besproken, hoeven dus bij uw kind toegepast te worden. De specialist kan ook voor een andere behandelwijze kiezen. Uiteraard bespreken wij dat met u en ook met uw kind wanneer het al ouder is.

Over het uiteindelijke resultaat van de behandeling valt weinig te zeggen, zeker niet op een website. Ieder kind is immers anders, iedere afwijking is anders, maar het belangrijkste is dat alle kinderen zich verschillend ontwikkelen!