Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Gehemelte

palatum 3 palatum 4 palatum 5

De normale ontwikkeling van het gehemelte begint als de neus gevormd is. Eerst groeit aan elke kant van de bovenkaak één helft van het gehemelte uit (oranje gekleurd). Vervolgens versmelten deze helften geleidelijk met elkaar, van voren naar achteren.

Versmelten de beide helften helemaal niet met elkaar dan ontstaat er een complete spleet van het gehemelte. Als het voorste gedeelte wel versmelt en het achterste deel niet dan ontstaat er een incomplete gehemeltespleet. Uit de richting van de versmelting kunnen de verschillende gehemeltespleten dus verklaard worden.

Bekijk hier een uitgebreide wetenschappelijke achtergrond van het ontstaan van de verschillende schisistypen.