Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Lip, kaak, gehemelte

De behandeling van schisiskinderen gebeurt via een bepaald behandelschema. Dit kan per kind verschillen, duurt een groot aantal jaren en wordt vaak pas beëindigd als het kind volwassen is.

beh sch vb 1
Voorbeeld van een behandelschema. De actuele behandelschema's per behandeling vindt u onder 'Teams'.