Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

Lip, kaak, gehemelte

Vanaf de 6e tot en met de 9e zwangerschapsweek bestaat er bij ieder embryo een dubbelzijdige lip-kaakspleet en vanaf de 9e tot en met de 13/14e week een gehemeltespleet. Normaal groeien de verschillende onderdelen van het gezicht en daarna die van het gehemelte naar elkaar toe en versmelten. Als dit proces niet of onvolledig plaatsvindt, zullen er respectievelijk grote of kleinere spleten blijven bestaan.

Embryo 1 Embryo 2 Embryo 3 Embryo 4

Deze tekeningen geven een indruk van de ontwikkeling van het gezicht met daarin twee ogen, een mond en twee neusgaten. Hier is de vroege aanwezigheid van een dubbelzijdige lip/kaakspleet te zien. Bij een normale ontwikkeling groeien de onderdelen rond het linker neusgat en die rond het rechter neusgat geleidelijk van achteren naar voren naar elkaar toe, versmelten tot lip/bovenkaak en sluiten de neusgaten aan de onderkant af.

palatum 1 palatum 2

Aan het begin van de ontwikkeling van de neus bestaat de lip/bovenkaak in aanleg uit drie delen (geel gekleurd): er zijn twee delen aan de zijkant en er is één middendeel. Dit is goed te zien vanuit de mondholte. Deze gele delen versmelten met elkaar tot een normale lip/bovenkaak.

 

palatum 3 palatum 4 palatum 5

 

De normale ontwikkeling van het gehemelte begint als de neus gevormd is. Eerst groeit aan elke kant van de bovenkaak één helft van het gehemelte uit (oranje gekleurd). Vervolgens versmelten deze helften geleidelijk met elkaar, van voren naar achteren.

palatum ani

Stoornissen in de ontwikkeling
palatum schi 1 palatum schi 2 palatum schi 3

Als de versmelting van de lip/bovenkaak niet zoals gebruikelijk heeft plaats gevonden dan blijft er een spleet bestaan. Omdat het gehemelte na de versmelting van de lip/bovenkaak ontstaat kan het gehemelte zich toch nog normaal ontwikkelen. Echter het niet versmelten van de lip/bovenkaak kan ook gevolgd worden door het niet versmelten van beide helften van het gehemelte.

palatum schi 4 palatum schi 5 palatum schi 6 palatum schi 7 palatum schi ani

 

Bekijk hier een uitgebreide wetenschappelijke achtergrond van het ontstaan van de verschillende schisistypen.

BBC anim

Bekijk hier een animatie van de ontwikkeling van het gezicht in de baarmoeder: Face development in the womb – Inside the human body:  © BBC One